Rabu, Januari 14, 2009

Maena Tarian Khas Nononiha

Muda-mudi mari bersukaria, dengan tarian yang kita punya,
Ini tak kalah dengan poco-poco.....
Satu tarian di Tanah Nias,
Mari tari Maena’e…..

Lihat ini bukan gaya sajojo, juga bukan gaya poco-poco,
Tapi tarian asli di Nias.....
Jangan…jangan hilangkan budaya kita…..
Mari lestarikan ini sekarang, datalau famaena zisiga-siga!


Penggalan bait diatas adalah penggalan dalam sebuah lagu berjudul tari maena, yang dinyanyikan oleh Agus Heumasse.

Maena sebuah tarian yang sangat simpel dan sederhana, tetapi mengandung makna kebersamaan, kegembiraan, kemeriahan, yang tak kalah menariknya dengan tarian-tarian yang ada di Nusantara.

Dibandingkan dengan tari moyo, tari baluse/tari perang (masih dari Nias), maena tidak memerlukan keahlian khusus. Gerakannya yang sederhana telah membuat hampir semua orang bisa melakukannya.

Kendala atau kesulitan satu-satunya adalah terletak pada rangkaian pantun-pantun maena (fanutunõ maena), supaya bisa sesuai dengan event dimana maena itu dilakukan.

Pantun maena (fanutunõ maena) biasanya dibawakan oleh satu orang atau dua orang dan disebut sebagai sanutunõ maena, sedangkan syair maena (fanehe maena) disuarakan oleh orang banyak yang ikut dalam tarian maena dan disebut sebagai sanehe maena/ono maena. Syair maena bersifat tetap dan terus diulang-ulang/disuarakan oleh peserta maena setelah selesai dilantunkannya pantun-pantun maena, sampai berakhirnya sebuah tarian maena.

Pantun maena dibawakan oleh orang yang fasih bertuntun bahasa Nias (amaedola/duma-duma), namun seiring oleh perkembangan peradaban yang canggih dan moderen, pantun-pantun maena yang khas li nono niha sudah banyak menghilang, bahkan banyak tercampur oleh bahasa Indonesia dalam penuturannya, ini bisa kita dengarkan kalau ada acara-acara maena dikota-kota besar.

Maena boleh dibilang sebuah tarian seremonial dan kolosal dari Suku Nias, karena tidak ada batasan jumlah yang boleh ikut dalam tarian ini. Semakin banyak peserta tari maena, semakin semangat pula tarian dan goyangan (fataelusa) maenanya.

Maena biasanya dilakukan dalam acara perkawinan (fangowalu), pesta (falõwa/owasa/folau õri), bahkan ada maena Golkar pada pemilu tahun 1971 (niasonline.net), menandakan betapa tari maena sudah membudaya dan fleksibel, bisa diadakan dalam acara-acara apa saja.

Tidak salah lagi maena merupakan tarian khas yang mudah dikenali dan dilakukan oleh ono niha maupun oleh orang diluar Nias yang tiada duanya dengan tarian poco-poco (Sulawesi) atau tarian sajojo (Irian), yang telah memperkaya panggung budaya nasional.

Di Nias maupun di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Bandung, Padang, Sibolga dsb, kita sering menjumpai maena pada acara pernikahan orang-orang Nias, dan kitapun kadangkala ambil bagian didalamnya "tetapi hanya sebatas" sebagai sanehe maena.

Maena, tari moyo, tari baluse, hombo batu, li niha, amaedola adalah merupakan kekayaan budaya ono niha yang seharusnya terus dilestarikan, agar jati diri kita sebagai ono niha tidak menghilang dan ke-Indonesiaan kita tetap terjaga oleh pengaruh budaya dari luar yang semakin kuat menghimpit budaya-budaya lokal.

Maena harus kita gaungkan lebih keras lagi, bila perlu bukan hanya maena Golkar pada tahun 1971. Kita juga seharusnya membuat dan menyiapkan maena-maena yang lain dalam berbagai bidang seperti "Maena Pemekaran", supaya Nias bisa berada di garis depan.

Berikut 2 (dua) contoh maena dalam acara perkawinan (fangowalu), ini hanya beberapa dari kekayaan fanehe ba fanutunõ dalam tarian maena. Apa yang tersajikan semoga bermanfaat untuk kita semua ono niha, dan menjadi semangat dalam penggalian budaya Nias yang bermanfaat bagi banyak orang (sanehe maena). TEHE MAENA !

1. MAENA FANGOWAI

Fanehe maena (syair maena)

He Ama He Ina Tomema Zalua
Dama’owai Ami Fefu Badõi Maena

Fanutunõ maena (pantun maena)

Ira ama ira ina sowatõ sonuza
Taosaraõ dõdõda bawanemaõ ndra tomeda

Ira ama ira ina sowatõ sonuza
Taowai fefu domeda ya’ahowu walukhata

Oi omuso sa dõdõda meno falukha ita
Me’oi ngaõtõ zalawa me’oi ngaõtõ duha

Da ta’andrõ saohagõlõ khõ Lowalangi Ama
Meno itimba de’ala irege no faondra ita

Nadali wa’abõlõda nadali wa’a niha
Lõtola falukha ita bazimaõkhõ da’a

Siofõna mafaolagõ khõu numõnõ solemba
Ba walõ hulõ-hulõu we hulõ-hulõu dema-dema

Batõinia zilõ satua lõmendrua zilõ ama
Bayomo barõ gosali we yomo barõ ledawa

Duhu so yomo ninada inada bõrõ zatua
Si teduhõ-duhõ tõdõ numana wangera-ngera

Duhu so ndra tana nama talifusõ lõbada’a
Bõrõ halõwõ negara walõ a’oi so ira

No faduhu i dõdõda wa faomasi Zoaya
Watola fatalifusõ ita zidombua banua

Heumõnõ hetomema sino alua baolayama
Batema bologõdõdõ melõ sumange-mi khõma

Databato khõda maena tandregegõ ua da’a
Meoya lala halõwõ bazimaõkhõ da’a2. MAENA FANEMA MBOLA

Fanehe maena

Yae Mbola Numõnõ Simõi Molemba
Sumange Ndra Inada Sumange Zonuza

Oi Nihaogõ Wama’anõ Nõsi mbola Laoda
Tandra Wasi’oroi Dõdõ Mõi Umõnõ Ninada

Fanutunõ maena

Ba databõrõtaigõ khõda dõi maena
Maena fanema mbola nibee zonuza

Hezasa lafa’anõ nafo ndra inada
Ba mbola niohulayo bola niotarawa

Tengasa bawa’aõsõ tenga bawehufa
Wolalau niohulayo bola niotarawa

Halõwõ danga zonekhe uwu duru zodoma
Oi nihaogõ wolalau nihaogõ niera-era

Hadia nõsi mbelu hadia nõsi mbola
Yaia lala zumange afo silima endronga

Ba da tazara-zara nõsi mbola laoda
Ae batenga amaedola nituhoi fangombakha

Ba yaia dawuo sini daõ tawuo lara
Ba yaia gambe nilõwõ gambe bakha ba mbola

Yaia wino mazagi daõ mazaga
Fino nitutuyu fino sandrohu boha

Yaia mbetua uto betua uto ziwae lõnga
Yaia mbago siriri bago sihola

Daõ mbago nikhõ-khõ ba galo kola
Daõ mbago nifoe ba galo manawa

Meno ahori so nafo silima endronga
Daõ zumange mbanua zumange mbõrõ zonuza

Ba no ibee bazuzu wangera-ngera
Mbola sumange nuwu sumange zibaya

Meno serege dõdõmi zumangema
Omuso gõi dõdõma wonganga ya'ia

Tabato khoda maena fanema mbola
Bologõ dõdõ na ambõ tõra wangombakha


gabriellaia27@gmail.com

2 komentar:

situsonline mengatakan...

yaahowu,oya o maifu lagu maena bati

Anonim mengatakan...

Salam, saya bukan merupakan orang nias, tapi saya ingin mengetahui kebudayaan Nias ini lebih lanjut. Apakah ada terjemahan dari lagu maena ini? Makasih.

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar !